Privacy verklaring

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.jackvanhoydonck.nl bezoekt.

Beheer
De website www.jackvanhoydonck.nl staat onder beheer van Jack van Hoydonck. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.jackvanhoydonck.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Jack van Hoydonck zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Jack van Hoydonck maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Jack van Hoydonck de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de fietsen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Jack van Hoydonck maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Kok Fietsen zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
Jack van Hoydonck maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Jack van Hoydonck De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
Jack van Hoydonck is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Jack van Hoydonck

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Jack van Hoydonck kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
Het verwerken van de bestelling.
Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Jack van Hoydonck denkt dat het kan bijdragen tot een verbeterde tevredenheid of gebruikswijze van het product voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Jack van Hoydonck zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
Bij het verzekeren van fietsen is het noodzakelijk om gegevens te versturen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze overdracht van gegevens zal altijd in overleg met de betreffende klant zijn
Bij het registreren of het aanvragen van een garantie kan het noodzakelijk zijn om bepaalde klantgegevens in te vullen. Deze gegevens zullen alleen worden verstrekt aan de producent of leverancier van het product in geval van het aanvragen van garantie of het registreren van een product en zullen gewoonlijk (maar niet beperkt tot) in overleg met de klant gebeuren.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan Jack van Hoydonck verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij doen er alles aan om alle gegevens zo goed als mogelijk te beschermen
Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Jack van Hoydonck kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Jack van Hoydonck voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.